WordPress 3.4 Release Candidate

WordPress phiên bản 3.4 RC1 đã sẵn sàng. Đây là phiên bản sắp hoàn thiện đầu tiên của wordpress 3.4, wordpress sẽ dựa vào đây để tiếp tục phát triển và chính thức tung ra phiên bản 3.4 sớm nhất.

WordPress 3.4 Release Candidate

Bạn có thể tải wordpress 3.4 RC 1 tại download the release candidate here (zip).

Đây là phiên bản được phát hành sau khi kết thúc giai đoạn Beta và trước khi wordpress chính thức phát hành phiên bản wordpress 3.4.

WordPress vẫn khuyên bạn chỉ dùng phiên bản này để test, không nên cài đặt và sử dụng trực tiếp.

Với hơn 500 lỗi được fix và khá nhiều sự thay đổi, những người dùng thử có thể kiểm tra sự tương thích các vấn đề plugin và themes cho phiên bản này, các ý kiến của người dùng sẽ được xem xét lần cuối và bộ phận wordpress tiến hành sữa lỗi lần cuối cùng trước khi phát hành phiên bản wordpress 3.4 final.

Chúng ta cùng chờ đợi phiên bản mới của wordpress!

  • wordpress có bản mới nữa rồi. Xài thử cái đã