Lịch cập nhật Pagerank 2013 dự kiến

Theo một số thông tin từ các anh em trên các diễn đàn seo, mình đã tìm hiểu được một số thông tin về đợt cập nhật Pagerank đầu tiên trong năm 2013 này.

Mặc dù lịch và thời gian cập nhật pr trong 2013 không được phát ngôn chính thức từ Google. Nhưng dựa trên những đợt cập nhật trước đó và theo các dự đoán của các SEOer, thông thường Google sẽ 3 tháng update một lần, 4 lần trong 1 năm.

Lich cap nhat google pagerank

 

Lịch cập nhật pagerank dự kiến trong năm 2013 sẽ là:

 • Lần thứ nhất: Dự kiến từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 ( khoảng ngày 28/01– 05/02)
 • Lần thứ hai: Dự kiến cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 ( khoảng ngày  28/06 – 06/07)
 • Lần thứ ba: Dự kiến cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 (khoảng ngày 29/09 – 05/10)
 • Lần thứ tư: Là lần cập nhật cuối cùng trong năm, trong khoảng cuối tháng 12

Bạn có thể tham khảo lịch cập nhật Pagerank trong năm 2012 dưới đây:

Google PageRank (PR) Update in the year 2012

 • November 07th 2012
 • August 02th 2012
 • May 02th 2012
 • February 07th 2012

Google PageRank (PR) Update in the year 2011

 • November 08th 2011
 • June 27th 2011
 • January 20th 2011

Google PageRank (PR) Update in the year 2010

 • April 03rd 2010

Google PageRank (PR) Update in the year 2009

 • December 30th 2009
 • October 30th 2009
 • June 25th 2009
 • May 27th 2009
 • April 1st 2009

Google PageRank (PR) Update in the year 2008

 • December 31st 2008
 • September 26th 2008
 • July 25th 2008
 • April 30th 2008
 • February 29th 2008

Google PageRank (PR) Update in the year 2007

 • December 12th 2007
 • October 28th 2007
 • April 30th 2007
 • January 25th 2007
 • January 10th 2007

Google PageRank (PR) Update in the year 2006

 • September 28th 2006
 • July 30th 2006
 • April 4th 2006
 • April 7th 2006
 • February 18th 2006
 • May 27th 2006
 • January 30th 2006
 • January 4th 2006
 • Đây đúng là một thông tin bổ ích. Mình mới làm cái site mà lại chưa biết khi nào Google cập nhật pagerank. Thông tin này giúp mình nhiều đây :beauty: