Google cập nhật thuật toán Panda lần thứ 24 ngày 22-1-2013

Theo thông tin mới nhất từ phía Google thì họ đã cập nhật thuật toán Panda lần thứ 24 vào ngày 22-01-2013, lần cập nhật Panda 24 này ảnh hưởng tới 1.2% tổng số truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh.

Google panda update 24

Thuật toán Panda lần thứ 23 được cập nhật trước đó vào ngày 21 – 12 – 2012 ảnh hưởng đến 1.3% truy vấn tìm kiếm bằng tiếng Anh. Và bản cập nhật Panda lần thứ 22 vào ngày 21 – 11 – 2012 đã ảnh hưởng đến 0.8% các truy vấn tìm kiếm bằng tiếng Anh. Có vẻ như Google đang tung ra các bản cập nhật “đều như vắt chanh” hàng tháng.

Trong tuần trước, chúng ta đã thấy có những dấu hiệu một bản cập nhật của Google, nhưng phía Google đã phủ nhận điều này. Vậy điều gì đã xảy ra … “dance” chăng??? Hay đúng như phía Google đã xác nhận: Các thuật toán của họ hoạt động hằng ngày, hàng giờ chứ không phải đến mỗi đợt update mới hoạt động.

Cùng “soi” lại timeline về các lần cập nhật thuật toán Google Panda:

 1. Panda Update 1, Feb. 24, 2011 (ảnh hưởng tới 11.8% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 2. Panda Update 2, April 11, 2011 (ảnh hưởng tới 2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 3. Panda Update 3, May 10, 2011 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 4. Panda Update 4, June 16, 2011 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 5. Panda Update 5, July 23, 2011 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 6. Panda Update 6, Aug. 12, 2011 (ảnh hưởng 6 đến 9% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 7. Panda Update 7, Sept. 28, 2011 (không có ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 8. Panda Update 8, Oct. 19, 2011: (ảnh hưởng tới 2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 9. Panda Update 9, Nov. 18, 2011 (ảnh hưởng dưới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 10. Panda Update 10, Jan. 18, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 11. Panda Update 11, Feb. 27, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 12. Panda Update 12, March 23, 2012 (ảnh hưởng tới 1.6% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 13. Panda Update 13, April 19, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 14. Panda Update 14, April 27, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 15. Panda Update 15, June 9, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 16. Panda Update 16, June 25, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 17. Panda Update 17, July 24, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 18. Panda Update 18, Aug. 20, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 19. Panda Update 19, Sept. 18, 2012 (ảnh hưởng tới 0.7% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 20. Panda Update 20, Sep. 27, 2012 (ảnh hưởng tới 2.4% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 21. Panda Update 21, Nov. 5, 2012 (ảnh hưởng tới 0.4% đến 1.1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 22. Panda Update 22, Nov. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 0.8% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 23. Panda Update 23, Dec. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 1.3% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 24. Panda Update 24, Jan. 22, 2013 (ảnh hưởng tới 1.2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)

Tham khảo: http://searchengineland.com

 • Cái này có ảnh hưởng nhiều đến SEO hiện nay không bạn? Mình chưa hiểu về cái panda này lắm :gach:

 • Ảnh hưởng tới 1.2% tổng số truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh, nếu bạn dính phải các quy định của Google Panda sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của website bạn trên Google, mà điều này là sống còn với các website hiện nay.

 • Thiết bị môi trường

  Mình không hiểu lắm về “ảnh hưởng tới 1.2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh” :gach:
  Vậy tiếng Việt có ảnh hưởng không, hanh ảnh hưởng như thế nào?