Đã có WordPress cho Android 2.0.5

WordPress cho Android vừa được nâng cấp lên phiên bản 2.0.5, bây giờ những ai sử dụng thiết bị cài Android có thể tải nó thông qua Android Market, cho tất cả những người sử dụng thiết bị hỗ trợ hệ điều hành OS flavor 2.1 trở đi.

Những ai tải về và cài đặt các flavor mới của ứng dụng này sẽ được hưởng lợi từ một loạt các cải tiến tiến trình soạn thảo bài viết và các thay đổi khác.

Đồng thời, có cải tiến gắn thẻ địa lý để tận dụng lợi thế, cũng như sửa một loạt các lỗi để cải thiện tốt nhất cho phần mềm.

Các ứng dụng nặng 1.4MB và có thể được tải về miễn phí. Thông qua nó, mọi người sẽ có thể viết các bài viết mới trên blog WordPress của họ, và cũng sẽ có thể chỉnh sửa bài viết hiện có.

Hơn nữa, ứng dụng cho phép họ quản lý các ý kiến, xem số liệu thống kê, và làm nhiều hơn nữa.