Cách sử dụng net2ftp.com để upload file lên host bất kỳ

Net2ftp.com là trang web kết nối FTP Client và FTP Server thông qua HTTP, nếu các chương trình FTP Client thông thường bắt buộc bạn phải cài đặt về máy để sử dụng thì net2ftp.com sẽ thực hiện việc truy cập và upload file lên host trực tiếp trên web chứ không thông qua bước cài đặt nào nữa.

Đối với nhiều host không hỗ trợ Unzip các file nén zip như 000webhost.com thì việc lỡ upload các file lên mà không thể Unzip khiến bạn rất bực mình, bạn phải tìm một chương trình FTP cài đặt vào máy và tiến hành sử dụng việc Unzip. Thay vì điều đó, vấn đề này có thể giải quyết ở net2ftp.com.

Các chức năng khác như: Copy, Move, Delete, Rename, Chmod, Download ….

Cách sử dụng:

-Đầu tiên bạn cần vào địa chỉ net2ftp.com và tiến hành các bước điền vào sau:

Vào địa chỉ net2ftp.com và tiến hành các bước

Vào địa chỉ net2ftp.com và tiến hành các bước-vanmy.

*Kích vào hình để xem full size
Lưu ý: net2ftp.com có thể được đăng nhập với bất kỳ FTP Server nào, miễn bạn nhập chính xác tên FTP Server, username và password. Các thông tin này được chứa trong email của nhà quản lý host mà bạn mua hoặc đăng ký (đối với host free) gửi cho bạn.

+Ví dụ:

Thông tin của byethost.com trong email của họ gửi về:

FTP Server :            ftp.byethost7.com
FTP Login :              b7_6672055
FTP Password :      123456

Thông tin của 000webhost.com

*** File Upload Details ***
FTP Hostname:      ftp.vanmydaica.hostei.com or 31.170.160.97
FTP Username:      a7436591
FTP Passsword:     ******

Chúng ta thử đăng nhập tài khoản của 000webhost.com và thực hiện Unzip File.
Đăng nhập tài khoản của 000webhost.com

Đăng nhập tài khoản của 000webhost.com-vanmy.

-Giao diện quản lý thư mục giống giao diện của 000webhost.com

Giao diện quản lý thư mục giống giao diện của 000webhost.com

Giao diện quản lý thư mục giống giao diện của 000webhost.com-vanmy.

-Bạn có thể thoải mái thực hiện các chức năng giống một chương trình FTP Client, ở đây vanmy thứ Unzip file wordpress mới tải lên. Bạn nên dùng trình duyệt web FireFox để việc Unzip thực hiện nhanh hơn.

n2ftp4

-Chờ một lúc để nó thực hiện quá trình Unzip mà ở 000webhost.com không sử dụng được và xem kết quả

Thực hiện quá trình unzip mà ở 000webhost.com không sử dụng được
Thực hiện quá trình unzip mà ở 000webhost.com không sử dụng được-vanmy.

Cũng không khó quá phải không, chúc bạn thành công! :mrgreen: