Bảng mã màu sắc dùng cho thiết kế web

Sau đây là các bảng màu sắc dùng trong việc thiết kế website đầy đủ nhất.

Bảng màu theo mã HEX

Bảng mã màu sắc cho thiết kế web

Click vào hình để xem rõ hơn

Bảng màu theo mã RGB

Bảng mã màu sắc cho thiết kế web