Thêm trang web bạn vào bộ máy tìm kiếm

Đối với một website thì việc đưa lên các bộ máy tìm kiếm như google hay yahoo rất quan trọng, các bộ máy tìm kiếm này ảnh hưởng rất lớn đến lượng traffic của website bạn, nếu số lần ghé thăm nhờ việc SEO tốt  thì google hay yahoo sẽ tự động đánh giá thứ hạng website của bạn trên bộ máy tìm kiếm.

Sau đây là bộ sưu tập các bộ máy tìm kiếm mà bạn có thể thêm website mình vào để tăng thứ hạng cho website

Google Add Url     Add url to Intelseek Intelseek
Yahoo! Submit Url    Add Url ebay Now
Add Url to Bing BING Add Url    Fast Website Hosting EHALOS.COM (new)
Best of the Web Best Of The Web (BOTW)    Persistent.Com
ADDURL TO 100 DIRECTORIES   submit your url here Active Search Results
ENTIREWEB SEARCH   submit your URL here ePage Free Submit
WhatUSeek.com Azoos.com
LinksTraffic Add Url    AdvertiseReport.com
Join Squidoo Free Free Trial Business Sites
Add Url to HotLaunch DMOZ.ORG MasterMOZ Directory
Add Url to Search Monster Search Monster Addurl to Businessseek.biz BusinessSeek.Biz
Linkcentre Sunstream Search Engine
Add Url to Searchit.com Searchit.Com Submit Url to Searchtheweb Search The Web
Total Ad Network Addurl to Exactseek ExactSeek
Ablaze Directory Search King
One Million Directory SoMuch.Com Submit
The Living Link SearchWarp
Web4url Submit AddUrl to Mixcat.com MixCat.Com
WebSquash BestYellow
WEB4URL.COM Beamed.Com
Feedplex Search Scrub The Web
People Search Directory Submit
Anoox Search SearchAve.Com
Evisum.Com MyaHint Search
DIRECTORY STORM Add Url Amidalla Search
IllumiRate Add Url to New Web Directory New Web Directory

 

Hoặc ghé thăm địa chỉ : http://bblmedia.com/addurl.html