Tạo tabs 3D cho WordPress

Đây là một plugin WordPress và tên của nó là: WP Cumulus.
Tác giả Roy Tanck nói, WP Cumulus-cho phép bạn hiển thị các tag của trang web bằng cách sử dụng một thẻ Flash 3D

Cài đặt 

  • Hãy chắc chắn rằng bạn đang chạy WordPress phiên bản 2.3 hoặc hơn. Nó sẽ không làm việc với các phiên bản cũ hơn.
  • Tải về tập tin zip và giải nén.
  • Tải lên ‘wp-cumulus’ thư mục của bạn vào thư mục plug-in (wp-content/plugins /).
  • Active plugin trong trang WP.
  • Xem ‘Settings-> WP Cumulus’ để điều chỉnh những kích cỡ hiển thị như thế, vv …

Để thực sự hiển thị mây từ khóa, bạn có ba lựa chọn. 

  • Tạo một trang hay đăng bài và các loại [-WP Cumulus] ở bất kỳ nơi nào trong nội dung của nó, ‘từ khóa’ sẽ được thay thế bởi phim flash khi xem trang.
  • Thêm mã sau đây bất cứ nơi nào muốn hiển thị các đám mây tags.
    <? php wp_cumulus_insert ();?>
  • Bạn có thể đặt nó trên sidebar của bạn bằng cách đăt lên widget muốn hiển thị. 

Tạo tabs sinh động với WP Cumulus 
Điều chỉnh một số tùy chọn cho wp cumulus

 
Các tùy chọn của bảng điều khiển. 

 Chúc bạn thành công!  :matrix: