Cách sử dụng FileZilla FTP Client để upload file lên host

FileZilla FTP Client hay các chương trình Ftp Client nói chung cho phép người dùng có thể tạo một danh sách các trang ftp cùng với các dữ liệu kết nối , như cổng sử dụng, giao thức, tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập,... Nói dễ hiểu, bạn có thể dùng nó để thực hiện các thao tác như upload file ... Đọc bài »

Các hosting miễn phí tốt nhất trên mạng hiện nay

wordpress hosting

Đối với các Blogger muốn tự mình sử dụng Wordpress trên một host riêng mà không phải trả phí thì lựa chọn đầu tiên cho họ phải là chất lượng host đó như thế nào, điều này là quan trọng nhất đối với một hosting miễn phí. Nếu thỏa mãn được điều này thì họ sẽ tìm đến và sử dụng. Ngoài ra, đối với ... Đọc bài »

Các bước di chuyển Blog WordPress sang Hosting mới

wordpress hosting

Bài viết của anh Minhmeo rất hay mình cũng đã làm theo nên mọi người có thể tham khảo. Tất nhiên việc gì không biết thì khó mà biết rồi lại thấy dễ. “Di chuyển blog” cũng vậy, rất rất nhiều bạn gặp lỗi và thắc mắc khi di chuyển hosting. Đọc xong các bước dưới đây, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn rất ... Đọc bài »