Blogger 301 Redirect Plugin cho WordPress

Plugin này được sử dụng để tự lưu trữ bài viết của blog sau khi chuyển đổi từ blog Blogger sang blog của WordPress.

Plugin này rất hữu ích trong việc lưu giữ lưu lượng truy cập của blog Blogger của bạn và chuyển hướng các bài đăng đến blog wordpress một cách thích hợp. Plugin này sẽ giúp bạn trong SEO sau khi chuyển đổi.

 

 

Các tính năng của các plugin:

 1. Tìm kiếm nâng cao và chuyển hướng nếu bạn không sử dụng các plugin tương tự ở blog Blogger.
 2. Không chuyển hướng để lựa chọn trang chủ (sử dụng trong trường hợp bạn đang sử dụng các pluginkhác để hỗ trợ lỗi  trang ‘404 page not found errors).
 3. Chuyển hướng Blogger Post feeds đến WordPress feeds
 4. Chuyển hướng Blogger Comment feeds đến WordPress Comment feeds
 5. Chuyển hướng Blogger archives pages đến WordPress
 6. Hiển thị số liệu thống kê của số lần chuyển hướng thành công của plugin này
 7. Hỗ trợ tốt việc tùy chỉnh tên miền của bạn cho blogspot.com
Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất cho WordPress

http://wordpress.org/extend/plugins/blogger-301-redirect/

Cách sử dụng:

 1. Login Blogger Dashboard của bạn
 2. Goto Design > Edit HTML and click Download Full Template (để backup template của bạn)
 3. Click vào Revert to classic template (liên kết ở dưới cùng của trang) và chọn OK để trở lại mẫu cổ điển
 4. Thay code blogger template của bạn bằng mẫu code của template code từ trang tùy chọn của plugin’s
 5. Click Save Template changes  để hoàn thành.