Bản update thứ 23 của Google Panda

Google đã xác nhận thông tin bản cập nhật thứ 23 của thuật toán Panda trên Twitter, bản cập nhật này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1,3% các truy vấn tìm kiếm tiếng Anh của Google.

Đây là bản cập nhật thứ 23 kể từ khi Google công bố thuật toán Panda vào ngày 24-2-2011. Bản cập nhật thứ 22 chỉ ảnh hưởng đến 0,8% kết quả tìm kiếm tiếng Anh ít hơn so với 1,3% trong bản cập nhật này. Đây là một bản cập nhật lớn của Google, ảnh hưởng tương đối đến các lượt truy cập bằng tiếng Anh. Có lẻ dân SEO càng ngày phải càng thích nghi nhiều hơn với các thay đổi tìm kiếm của Google.

Cập nhật Google Panda 23

Cập nhật Google Panda 23

Như vậy là trong năm 2012 đã có 14 bản cập nhật dành cho thuật toán Panda, cùng với 9 thuật toán được cập nhật trong năm 2011. Bạn có thể tham khảo 23 bản cập nhật Panda dưới đây:

 1. Panda Update 1 , 24 tháng hai, 2011 (11.8% truy vấn; công bố; chỉ ảnh hưởng đến tìm kiếm tiếng Anh tại Mỹ)
 2. Panda Update 2 , ngày 11 tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; công bố; ảnh hưởng đến tìm kiếm tiếng Anh quốc tế)
 3. Panda Update 3 , 10 tháng 5 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 4. Panda Update 4 , 16 tháng sáu 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 5. Panda Update 5 , ngày 23 tháng 7 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 6. Panda Update 6 , 12 Tháng Tám, 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh)
 7. Panda Update 7 , 28 Tháng Chín 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 8. Panda Update 8 , 19 Tháng 10, 2011 (khoảng 2% của các truy vấn, xác nhận trễ)
 9. Panda Update 9 , 18 Tháng Mười Một 2011 (ít hơn 1% của các truy vấn; công bố)
 10. Panda Update 10 , 18 tháng Giêng, 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 11. Panda Update 11 , 27 tháng 2, 2012 (không có thay đổi nhất định; công bố)
 12. Panda Update 12 , 23 tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; công bố)
 13. Panda Update 1 3, 19 tháng tư năm 2012 (không có sự thay đổi nhất định; tiết lộ trễ)
 14. Panda Update 14 , 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận )
 15. Panda Update 15 , 09 tháng 6 2012: (1% của các truy vấn; công bố trễ)
 16. Panda Update 16 , ngày 25 tháng 6 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
 17. Panda Update 17 , July 24, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
 18. Panda Update 18 , 20 Tháng Tám, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; công bố trễ)
 19. Panda Update 19 , Sept 18, 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; công bố)
 20. Panda Update 20 , 27 Sep, 2012 (2,4% các truy vấn tiếng Anh, ảnh hưởng, công bố trễ )
 21. Panda Update 21 , 5 Tháng Mười Một 2012 (1.1% các truy vấn ngôn ngữ tiếng Anh tại Mỹ; 0,4% trên toàn thế giới; xác nhận, không được công bố)
 22. Panda Update 22 , 21 tháng mười một, 2012 (0,8% các truy vấn tiếng Anh đã bị ảnh hưởng, xác nhận, không được công bố)
 23. Panda Update 23 , 21 Tháng Mười Hai, 2012 (1.3% các truy vấn tiếng Anh đã bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)